Robert Hielckert

Adviseur met speciale belangstelling voor bedrijfsvoering en samenwerking

Robert is partner van Strategie in Uitvoering (SIU Advies) -strategisch adviseurs en procesdenkers-, dat zich bij ons aansloot om verder invulling te geven aan de Strategy tak van Harvey Bloom.

Robert heeft een schat aan ervaring op het terrein van onderzoek, bedrijfsvoering en procesmanagement. Hij had de rol van onderzoeker, project- en programmamanager, afdelingshoofd, bestuursadviseur, strategisch directieadviseur en directeur. Zijn ervaring ligt in de not for profitsector, vooral gemeentelijke overheden, onder andere bij de gemeente Amsterdam.

Hij werkt resultaatgericht aan het opsporen en vervolgens oplossen van problemen en heeft een sterk ontwikkeld gevoel voor menselijke verhoudingen. Bij samenwerkende organisaties wordt hij wel “het oliemannetje” genoemd omdat hij mensen op alle niveau’s meekrijgt.

Zijn kennis op bestuurlijk, financieel, en organisatorisch terrein zet Robert graag in voor de totstandkoming of aanscherping van strategie en voor de uitvoering daarvan.

Robert Hielckert - Associate

Neem contact op met Robert Hielckert

Robert Hielckert
Robert Hielckert

Adviseur met speciale belangstelling voor bedrijfsvoering en samenwerking

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op