Privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijkheid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In dit privacystatement leggen wij uit op welke wijze HarveyBloom voldoet aan de verplichtingen die uit de AVG voortvloeien.

Voor HarveyBloom en de daaraan gelieerde bedrijfsonderdelen is Ondernemernscoöperatie HarveyBloom U.A. aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bezoekadres:

Zuidhollandlaan 7
2596 AL Den Haag
Telefoon: +31(0)88 2102250
Email: info@harveybloom.com

Welke gegevens verwerkt HarveyBloom?

Wanneer u of uw werkgever een dienst bij HarveyBloom aanvraagt of afneemt, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u of uw werkgever rechtstreeks aan ons.

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

Waarom verwerkt HarveyBloom persoonsgegevens?

De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

  1. Uitvoering van een overeenkomst
    We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. We kunnen uw gegevens gebruiken om diensten en producten te leveren en te beheren, claims en schades af te handelen.
  2. MarketingWe
    houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen. Dat doet HarveyBloom bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven of via social media.

Nieuwsbrieven versturen wij met MailPoet. De gegevens die we daarmee verwerken dienen enkel om te beoordelen of een ontvanger de nieuwsbrief opent en voor statistische doeleinden.

Door middel van onze website verwerken we geen andere persoonsgegevens dan IP-adressen. Deze dienen enkel een functioneel doel en om het bezoek aan de website te optimaliseren, alsmede voor statistische doeleinden.

Grondslagen

HarveyBloom verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de onderstaande grondslagen:

HarveyBloom vraagt alleen om toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming op ieder moment weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen via de hierboven genoemde gegevens. Dit kan telefonisch of via email. In onze nieuwsbrieven vermelden we hiervoor de mogelijkheid om u af te melden.

Hoe komt HarveyBloom aan uw gegevens?

In nagenoeg alle gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u. Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen we ook gegevens van derden ontvangen en verwerken, bijvoorbeeld van uw werkgever, opdrachtgever of de gegevens die beschikbaar zijn in bronnen die openbaar toegankelijk zijn zoals bijvoorbeeld het handelsregister bij de KvK.

Hoe gaat HarveyBloom om met uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen. Dat betekent dat wij maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Dit gaat om maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Alleen personen die geautoriseerd zijn kunnen uw gegevens inzien en verwerken. Concreet betekent dat alleen medewerkers, leden en aangeslotenen toegang tot persoonsgegevens hebben voor zover zij daartoe zijn geautoriseerd en een verklaring hebben afgelegd dat zij vertrouwelijk met die gegevens omgaan.

We leggen in ons verwerkingsregister vast van welke bronnen we welke gegevens hebben ontvangen.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevensgegevens niet langer dan strikt nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. Dossiers voor klanten bewaren we maximaal 7 jaar na het beëindigen van de relatie. Mocht u hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Delen van gegevens?

HarveyBloom verstrekt  in beginsel geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of HarveyBloom daartoe verplicht is op grond van de wet. In de volgende gevallen is dit aan de orde:

Dienstverleners en bedrijven waar we mee samenwerken

Overheid

In enkele gevallen zijn  wij wettelijk verplicht persoonsgegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Justitie of toezichthouders.

Cookies

HarveyBloom gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HarveyBloom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Meer weten? https://veiliginternetten.nl

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics cookie, bewaartermijn: 26 maanden
Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. websiteverkeer, hoeveelheid bezoekers, geslacht, demografische gegevens en interesse. De details worden toegelicht op deze webpagina van Google.

Uw rechten

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om gegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt hiervoor  langs de bovengenoemde kanalen (o.a. email) contact met ons opnemen. Wij stellen controlevragen om u te identificeren. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

Het recht om ‘vergeten te worden’.

In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

  1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  2. u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken;
  3. uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt;
  4. er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen;

Beperking van de verwerking

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Overdracht van de gegevens

U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Hiermee bent  u in staat om de door u verstrekte gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Aanpassing privacystatement

HarveyBloom kan dit privacystatement op ieder moment  aanpassen. Wij raden u daarom aan dit privacystatement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

Dit privacystatement is voor het laatste aangepast op 21 januari 2021

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op