Mogen ondernemers en burgers altijd vertrouwen op de overheid? In dit artikel legt Minou Woestenenk de ontwikkelingen rond het vertrouwensbeginsel uit.

Black Friday nieuwsbrief - november 2018

Nieuwsbrief - mei 2018

Nieuwsbrief - september 2017

Sinds april 2017 adviseert HarveyBloom de zelfstandige ondernemers die zijn aangesloten bij het Platform Zelfstandige Ondernemers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

HarveyBloom trad op als juridisch en fiscaal adviseur bij de verkoop van Koninklijke Schut N.V. Ook begeleidde HarveyBloom het verkoopproces, waaronder het due dilligence onderzoek.

Opstellen van de adviesaanvraag bij de OR bij een bedrijfsovername.

Begeleiding van een grote internationale overname in de IT.

Lente nieuwsbrief - maart 2019

Werelddromendag nieuwsbrief - sept. 2018

Nieuwsbrief - januari 2018

Nieuwsbrief - juni 2017

Een toonaangevend zakelijke dienstverlener blijft jaar na jaar, ondanks meerdere reorganisaties, verlies lijden. Hoe werd het tij gekeerd?

Tips van Robbert Mahler voor ondernemers om effectief mee te doen met Europese aanbestedingen.

Assessment van een Nederlands bedrijf in opdracht van een internationale financier die het bedrijf fors wil uitbreiden.

Inkrimping van een facilitaire dienstverlener.

Blue Monday nieuwsbrief - januari 2019

Zomernieuwsbrief - juni 2018

Nieuwsbrief - november 2017

In januari publiceerde de overheid de Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat, waarop het overheidsbeleid gebaseerd gaat worden. Minou legt de samenhang tussen de energietransitie, onze mobiliteit, ons voedsel en de natuur uit.

Insourcing van de bedrijfsjuridische functie door Koninklijke Saan.

Aandeelhouders willen een verlieslatend ICT-bedrijf verkopen. Wat heeft prioriteit: de waardebepaling of inzicht krijgen hoe het verlies in winst omgezet kan worden? Twee professionals van HarveyBloom begeleiden het traject.

Herstructurering van de vennootschappelijke structuur van een grote energieleverancier.