De financiële last van ziekte in je bedrijf (2)

Zieke werknemers kosten geld. Dat heeft invloed op het bedrijfs resultaat. Lex van den Heuvel kent het systeem van binnen en van buiten. Deel 2: No-risk werknemers.

Zieke werknemers kosten geld en dat kan grote invloed hebben op het bedrijfsresultaat. Het blijft niet bij de kosten van loondoorbetaling en re-integratie of Ziektewet tijdens de eerste twee jaar van ziekte (plat gezegd: twee jaarsalarissen). Dat deel overzien de meeste werkgevers goed. Maar het gaat ook om premies en uitkeringen voor werknemers die na twee jaar arbeidsongeschikt blijven.

Hoe zit het stelsel in elkaar? Wat is de rol van werkgevers en het UWV? Welke keuzes heb je als werkgever en hoe werken die door in premies en risico’s? Lex van den Heuvel, associate bij HarveyBloom, kent het systeem van binnen en buiten en schreef een reeks artikelen. Dit is

Deel 1: de basis

Deel 2: no-risk werknemers

Deel 3: eigen risico dragen als werkgever

  1. Wat is een no-risker?

Sommige medewerkers kosten minder als zij ziek worden;

Hierna lees je:

2. De no-risk werknemer

Voor werknemers met een uitkering of langdurige ziekte of handicap zijn er diverse regelingen. Soms heeft u meer informatie nodig om van deze regelingen gebruik te maken.

Heeft uw werknemer een handicap, is hij ziek of was hij ziek, langdurig werkloos of opgenomen in het doelgroepregister? Dan kan voor hem de no-riskpolis gelden als hij gaat werken. Dat betekent dat UWV aan u een Ziektewet-uitkering betaalt als de werknemer (weer) ziek wordt. U hoeft dan (een groot deel van het)  loon niet zelf te betalen. De no-riskpolis geldt in principe maximaal 5 jaar. 

Wanneer geldt de no-risk polis?

Als één van deze situaties geldt:

Heeft uw werknemer een ziekte of handicap die hem belemmert of belemmerde tijdens zijn  opleiding? Dan kan hij ook onder de no-riskpolis vallen. Hij heeft dan wel een no-riskverklaring van UWV nodig. Voor deze no-riskverklaring moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

Daarnaast moet 1 van deze situaties voor hem gelden:

4. No-risk polis langer dan 5 jaar

De no-riskpolis geldt langer dan 5 jaar als één van deze situaties voor uw werknemer geldt:

In deze gevallen geldt de no-riskpolis zolang deze werknemer bij u werkt.

5. De aanvraag van een no-risk verklaring

Aanvragen no-riskverklaring

Uitkering van de gemeente en een no-riskpolis

Krijgt uw werknemer van zijn gemeente een IOAW-, IOAZ-, Anw-uitkering of bijstandsuitkering? Dan kan hij ook onder de no-riskpolis vallen. Er is dan wel een Indicatie banenafspraak van UWV nodig. De gemeente kan deze Indicatie banenafspraak bij UWV aanvragen. Maar hij kan dit ook zelf doen met een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen.

Wilt u weten of:

Dan kunt u uw werknemer vragen of hij een:

Let op: 

  1. uw werknemer hoeft deze vragen pas te beantwoorden nadat hij 2 maanden bij u in dienst is. EN let op: als u het eerder dan deze 2 maanden vraagt, dan mag de werknemer liegen op deze vraag. Vraagt u het dan nogmaals, wel na die 2 maanden, dan zal hij waarschijnlijk niet durven om te zeggen dat hij heeft gelogen! Let dus op dat u wel bij sollicitatiegesprek vast meldt dat u na 2 maanden deze vraag gaat stellen en dat hij dan wettelijk verplicht is daar naar eerlijkheid op te antwoorden, maar dat dat voor u juist een positief gevolg heeft wannneer hij de no-risk status heeft.
  2. Loonkostenvoordeel als extra voordeel

Voor deze personen heeft u een bijkomend voordeel: u kunt tot 3 jaar lang max € 6000 per jaar “bonus” ontvangen (afhankelijk van het aantal verloonde uren).  Wel moet u dit binnen 3 maanden na indienst treden aanvragen!! Anders bent u te laat, dan is er nog steeds de eerste 5 jaren van het dienstverband wel recht op no-risk, maar geen loonkostenvoordeel!! Dus u moet de termijn tussen 2 en 3 maanden na in dienst echt monitoren. Rappelleer vóór eind maand 3 als de werknemer nog niet heeft gereageerd. Zie:

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv/detail/hoelang-en-hoe-vaak-recht-op-lkv

6. Informatie van UWV over de no-risk status

Heeft uw werknemer geen documenten waaruit blijkt dat hij een uitkering of een no-riskpolis heeft? Dan kunt u UWV vragen om informatie over de uitkering of de belemmering van uw werknemer. 

U kunt aan uw werknemer vragen of hij UWV machtigt om deze informatie aan u te sturen. Hij vult daarvoor het formulier ‘Machtiging voor informatie over uitkering of belemmering’ in.

Hoe vraagt u de informatie aan?

Vraag uw werknemer om de machtiging in te vullen. U stuurt daarna het volgende aan UWV op:

Stuur uw aanvraag naar: 

UWV
Gegevensdiensten PDI
Postbus 58285
1040 HG AMSTERDAM

U betaalt € 25 voor deze informatie.

Tip

Zoals in de inleiding reeds besproken: Vraag 2 maanden na indiensttreding de status uit en leg de status vast van zo’n werknemer zodat u bij ziekmelding direct bij UWV de vergoeding voor de no-risk aanvraagt. En zodat u kunt controleren dat deze mensen u niet worden doorberekend wanneer ze in de WGA terechtkomen, waarover verderop meer.

En vraag bij ziekmelding: is er sprake van een ongeval of bent u ziek als gevolg van zwangerschap of bevalling (mag u eigenlijk niet vragen maar u hoort dat vaak spontaan) of is er sprake van orgaandonatie. Leg dat ook vast en bij een ongeval gaat u na of u daarvoor regres kan nemen. Bij zwangerschap of bevalling of orgaandonatie: vraag bij UWV de vergoeding hiervoor aan.

Over de auteurs van deze serie

Onze gespecialiseerde adviseurs en arbeidsrecht specialisten Lex van den Heuvel en Mirjam Boks vormen samen met advocaat Misha Breur ons team Arbeidsrecht. Met hun schat aan werkervaring in talloze organisaties en bedrijven en aan werknemerszijde werken zij samen om elke klant van HarveyBloom en HarveyBloom advocaten het best te bedienen.

Deel dit bericht

Over de auteurs

Mirjam Boks
Mirjam Boks

Veelzijdige arbeidsjurist voor werknemers en werkgevers

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op