Integrale benadering
Een fiscaal vraagstuk is meestal onderdeel van andere, veelomvattende vraagstukken van een organisatie. Meestal gaat het om fiscale gevolgen van beleidsbeslissingen die op andere terreinen binnen het bedrijf betrekking hebben. Daarom benadert HarveyBloom fiscale vraagstukken vanuit overzicht over het geheel. Een levende organisatie bestaat uit de juridische structuur én de inhoud. Wij zijn in staat om die inhoud uit de documenten en de cijfers te lezen. Zo creëren wij het doorzicht in de juridische, financiële en fiscale samenhang. Op deze basis komen wij tot doordachte probleemoplossingen en overleggen die zonodig vooraf met de Belastingdienst. Onze fiscalisten coördineren bovendien de uitvoering van die oplossingen. Desgewenst zorgen wij zelf voor de uitvoering.

Nationaal en internationaal
Het ingewikkelde nationale en internationale belastingrecht verandert voortdurend. Wij helpen om de fiscale risico’s te beperken, kansen te benutten en dubbele belasting te voorkomen. Onze experts zijn thuis in complexe fiscale vraagstukken waar onze opdrachtgevers zelf niet uitkomen.

Brede fiscale dienstverlening
Een greep uit onze dagelijkse praktijk
• structurering van binnenlandse en buitenlandse ondernemingen
• uitbreiding van activiteiten in/naar het buitenland
• acquisities
• bedrijfsopvolging
• vastgoedfinanciering
• estate- en fiscale vermogensplanning.

Wij staan ondernemingen dagelijks bij in discussies met de Belastingdienst. Het is nu eenmaal mogelijk dat de fiscus er een andere visie op nahoudt dan de ondernemer. Het is dan onze taak om de belangen van de ondernemer te verdedigen, eventueel bij de rechter.

Ook goed thuis in de zorgsector
Voorbeelden uit onze praktijk voor de zorgsector:
• fiscale gevolgen van het voldoen aan de governance regels & verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht
• de organisatie van coöperaties van medisch specialisten onder het nieuwe zorgstelsel (BTW- problematiek, financiële stromen, besluitvorming)
• verzelfstandigen van afdelingen van zorginstellingen
• samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen en bedrijven.