Als advocaat begonnen, ontwikkelde zich tot legal consultant met managementervaring.

Na zijn rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam begon Joost als advocaat ondernemingsrecht (fusies & overnames) en arbeidsrecht (reorganisaties, individuele ontslagzaken en arbeidsrechtelijke kwesties bij fusies en overnames). Hij stapte over naar cliënt Dexia Bank om als hoofd Juridische Zaken vanuit het juridisch kader sturing te geven aan het oplossen van de aandelenlease-affaire. Daarna trad Joost op als juridisch en compliance adviseur voor verschillende bedrijven. Veel in de financiële sector (banken, verzekeraars en betaaldienstverleners) maar ook daarbuiten.

Quote

De uitdaging is vaak om een goede balans te vinden in pragmatisch werken en juridisch alles goed afdekken. De cliënt wil niet een adviseur die alleen maar op de rem trapt, maar verwacht ook dat er geen juridisch gedoe ontstaat; of dat nu met een contractspartij is of met een toezichthouder. Door mijn ervaring als advocaat en als adviseur binnen commerciële ondernemingen, zorg ik voor die balans. En als ik dan een keer op de rem moet staan, sta ik tegelijk op het gas, zodat een spurt naar voren wordt gemaakt wanneer de rem er af kan.

Focus

Joost adviseert op diverse juridische gebieden, met speciale aandacht voor (commerciëel) contracteren, corporate governance, compliance en geschillenbeslechting. Joost heeft in het bijzonder ervaring met reorganisaties, implementatie van nieuwe wet- en regelgeving alsmede strategie en mediabeleid bij zaken met grote impact.

Joost beantwoordt graag alle vragen over onze services. Neem vrijblijvend contact op:

Email: joost@harveybloom.com
Direct: +31(0)88 210 22 54
Mobiel: +31(0)6 50 60 08 49