Financieel econoom, vaak betrokken bij de financiering van ondernemingen, bekleedde diverse directiefuncties.

Naast gedrevenheid, creativiteit en een hands-on-aanpak is een zeker vermogen om complexe vraagstukken terug te brengen tot begrijpelijke, hanteerbare en dus heldere proporties essentieel. Alleen dan zijn concrete resultaten haalbaar. Bovendien is het alleen met deze insteek mogelijk het vertrouwen van financiers en andere stakeholders te behouden of (her)winnen. Kennis, (ondernemers)ervaring, analytisch vermogen en een krachtig netwerk van deskundige beslissers (onder wie bancaire relaties en informal investors) stelt Ben voor zijn opdrachten volledig ter beschikking aan klanten.

Quote

Veelal is een financieringsvraagstuk de aanleiding tot het eerste contact met de cliënt. Strategisch perspectief en onderscheidende competenties van de onderneming vormen vrijwel altijd de sleutel tot de continuïteit van dit contact. En daarmee ook de financiering van de organisatie of een project. Mijn kracht is dat ik actief betrokken ben bij het maken van het plan alsook de uitvoering daarvan. De vaak noodzakelijke onderhandelingen horen daar natuurlijk ook bij.

Ben  beantwoordt graag uw vragen over onze services. Neem vrijblijvend contact op via:

Email: ben@harveybloom.com
Direct: +31 (0)88 210 22 44
Mobiel: +31 (0)6 52 01 53 28