Ervaren juridische, fiscale en financiële projectmanagers
Onze professionals hebben ruime ervaring met het vormgeven, managen en uitvoeren van projecten in organisaties. Een indrukwekkende reeks projecten staat op hun naam. Van strategievorming tot inrichting en implementatie van projecten en nieuwe werkprocessen in organisaties.  Met kleine en majeure impact op organisaties, de sturing en de structuur.  Mobilisatie van de beschikbare kennis en betrokkenheid van de mensen binnen de organisatie is hun sleutel voor plezier en succes.

Aandacht voor teamsamenstelling
Voor elk project staat een goede formulering van de beoogde resultaten de kerndoelen uiteraard voorop. Wij besteden bijzondere aandacht aan de samenstelling, taakverdeling en kwaliteiten van van het team: wie beslist, wie levert, wie ondersteunt, hebben de personen de kwaliteiten om de rol te vervullen, kunnen zij interacteren en durven zij elkaar aan te spreken en uit te dagen?

Betrokkenheid van de eindklant
Draagt de uiteindelijke interne of externe klant de oplossing? Is zijn acceptatie geborgd? Zien alle stakeholders de noodzaak? Vooral als een project om juridische redenen wordt ingezet, vraagt het creëren van draagvlak meer inzet.

Eigenaarschap 
Wij tonen eigenaarschap in ons projectmanagement. Wij kleuren niet binnen de lijntjes en zijn bereid om de discussie aan te gaan. Wij deinzen niet terug voor een onconventionele aanpak en zijn gewend om tijdig op te leveren en de doelstellingen te bereiken.