[vcex_spacing size=”10px”]

Sinds april 2017 adviseert HarveyBloom de zelfstandige ondernemers die zijn aangesloten bij het Platform Zelfstandige Ondernemers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Over PZO
Zelfstandige ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Zij ervaren op een aantal punten in hun ondernemerschap belemmeringen, veroorzaakt door wet- en regelgeving. Platform Zelfstandig Ondernemers, de enige onafhankelijke vereniging voor zzp’ers, wil deze belemmeringen wegnemen. Dat doen zij onder andere door te lobbyen voor thema’s die zzp’ers aangaan.

PZO heeft ca 20.000 leden en een omvangrijk netwerk van en voor zzp’ers in Den Haag en Brussel. PZO heeft een zetel in de SER en is voorzitter én lid van EFIP, het Europese forum voor zelfstandige professionals. PZO werkt samen met ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, waar PZO de spreekbuis is van zzp’ers. Voor politiek Den Haag heeft PZO een prioriteitenlijst, die  zij via lobby onder de aandacht brengt. PZO geeft bovendien input bij  hoorzittingen in de Tweede Kamer, onder andere over pensioenen en arbeidsongeschiktheid en biedt aan haar leden een uitgebreid pakket van diensten en voordelen.

HarveyBloom & PZO
De leden en aangeslotenen van HarveyBloom kennen als geen ander de belemmeringen die zelfstandig ondernemers ervaren. Zij zijn immers zelf ook allen zelfstandige professionals. HarveyBloom ondersteunt daarom het goede werk van PZO. Dit doen leden van HarveyBloom door zich vrijwillig in te zetten voor PZO en deel uit te maken van het bestuur van de vereniging. Lees meer op website PZO…