[vcex_spacing size=”15px”]

De aandeelhouders van een industriële onderneming willen hun aandelen graag verkopen aan een andere partij in dezelfde sector. Het bedrijf heeft al sinds jaar en dag een ondernemingsraad. De afgelopen jaren waren er echter weinig adviesaanvragen over besluiten van de ondernemer die consequenties kunnen hebben voor de organisatie. Daarnaast is een groot deel van de OR-leden kort geleden voor het eerst verkozen. Op een enkel lid na hebben de OR-leden dus geen ervaring met een uitgebreide adviesaanvraag.

HarveyBloom wordt ingeschakeld door de onderneming om de adviesaanvraag op te stellen.

Een adviesaanvraag die door juridisch adviseurs wordt geschreven, is vaak moeilijk te lezen. Daarom is aan deze aanvraag extra aandacht besteed en bovendien is deze zorgvuldig door één van onze communicatiespecialisten geredigeerd. Hierdoor werd de aanvraag tastbaar voor de onervaren OR-leden. Nadat de ondernemer de aanvraag heeft ingediend bij de OR, volgt het overleg tussen de OR en de ondernemer. HarveyBloom is ook daarbij betrokken.  Nadat de overname toegelicht is en alle vragen van de OR beantwoord zijn, moet de OR haar advies opstellen. HarveyBloom raadt de OR aan om zich in dit proces door een externe adviseur te laten bijstaan. De OR volgt dat advies op. Dit resulteert in efficiënt overleg en een duidelijk advies van de OR in korte tijd. De bedrijfsovername is hierdoor efficiënt verlopen.