Financiële weerbaarheid zelfstandige ondernemers

Voor het Verbond van Verzekeraars gaf Margreet Drijvers als één van de geïnterviewden haar visie.

Voor het Verbond van Verzekeraars gaf Margreet Drijvers als één van de geïnterviewden haar visie op de financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers. Het is een veelbesproken thema. Waar werknemers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid terugvallen op het sociale zekerheidsstelsel, zijn zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor een inkomen bij uitval. Het effect van het huidige stelsel op deze groep werkenden is mede door corona nog duidelijker geworden. Hebben de steunmaatregelen van de overheid geholpen? Hoe weerbaar zijn zelfstandigen, wat hebben zij nodig en hoe zou een toekomstig stelsel er uit kunnen zien?

Het Verbond van Verzekeraars ging hierover in gesprek met verschillende professionals die zich bezighouden met de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt: Roos Wouters (oprichter van de Werkvereniging), Margreet Drijvers (directeur Platform Zelfstandige Ondernemers) en Harold Herbert (directeur van het Verbond van Verzekeraars).

Margreet Drijvers | PZO

Margreet Drijvers is directeur van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Dit platform vertegenwoordigt zzp’ers op lokaal en (inter)nationaal niveau en biedt ondersteuning bij alle facetten van ondernemen. Ze staat in nauw contact met uiteenlopende zelfstandig ondernemers en vertelt welke veranderingen nodig zijn om de weerbaarheid van zelfstandig ondernemer te vergroten. Met Margreet gingen we in gesprek over de impact van de pandemie en de mogelijkheden om met name zelfstandigen met een lager inkomen weerbaarder te maken. Bekijk het interview https://youtu.be/IELwQ6zfGJc.

Het artikel met alle interviews https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/visies-op-vergroten-financi%C3%ABle-weerbaarheid-zelfstandig-ondernemers

Deel dit bericht

Over de auteur

Margreet Drijvers
Margreet Drijvers

Enthousiaste juridisch deskundige en pragmatische interim bestuurder/manager

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op