Consultancy | Legal | Tax CO2-opslag onder zee; Aramis
Het samenwerkingsverband tussen EnergieBeheer Nederland, Gasunie, Shell en TotalEnergies, gaat onderzoek doen naar opslag van CO2 in lege olie- en gasvelden onder de zee.
Marketing | Strategy Missie H2; Nederland waterstofland
Promotie van waterstof als pijler voor een duurzame toekomst bij de Olympische spelen.
Legal Heb je tijd, zelfstandige bedrijfsjurist?
Kom met ons meedoen als je een ervaren expert bent. Jouw inzet is welkom.
Strategy Bestuur, sport en… filosofie?
Jazeker, u leest het goed. Filosofie! Hoe dat zo? Nou, filosofie biedt nuttige en nieuwe inzichten.
Finance | Legal Leveranciers van een failliet bedrijf moeten alert zijn
Voor leveranciers die goederen of diensten geleverd hebben en van wie nog facturen openstaan, is het vervelend als hun klant failliet gaat.
Legal Huurt u rechtstreeks een zzp’er in?
Bedoelt u een arbeidsrelatie uit te sluiten? De Hoge Raad deed in november een belangrijke uitspraak.
Tax Zorgkosten van een overledene. Wie heeft recht op aftrek?
In de periode vlak voor het overlijden worden omvangrijke medische kosten gemaakt.
Finance Alimentatieverhoging 2021 3%, op basis van CAO lonen
Betaalt u alimentatie? De in 2020 geldende alimentatiebedragen worden per 1 januari 2021 met 3% verhoogd.
Legal | Strategy Legal tooling: zelf contracteren met handige software
Snel, waterdicht en op afstand

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op