Leveranciers van een failliet bedrijf moeten alert zijn

Voor leveranciers die goederen of diensten geleverd hebben en van wie nog facturen openstaan, is het vervelend als hun klant failliet gaat.

Zij moeten snel handelen.  In de hectiek van een faillissement is het soms moeilijk is om in contact te komen met de curator zelf, maar dat is wel belangrijk.

Als goederen onbetaald zijn is er soms een eigendomsvoorbehoud, maar daar moet je dan wel een beroep op doen.  Je moet ook goed opletten als de curator vraagt om diensten te blijven leveren. Medewerkers van een curator doen soms halve toezeggingen, beloven dat je wordt teruggebeld, er moet overleg worden gepleegd met de rechter commissaris enzovoort.

Curatoren leggen zich het liefst zo min mogelijk vast om de afwikkeling en de snelheid niet te vertragen. Zij hebben daarbij een grote vrijheid. Dat er voor curatoren grenzen zijn, bleek ook onlangs. Een crediteur die op verzoek van de curator een machine in opslag had laten staan, sprak de curator aan op de gemaakte kosten. De curator verschool zich;  hij had de rechtsverhouding anders gekwalificeerd, hij zou geen verzoek hebben gedaan aan de crediteur, er stonden geen harde afspraken op papier. Hierdoor zou de crediteur achter in de rij moeten aanschuiven, in plaats van dat hij bij voorrang zou worden betaald uit de boedel.

Het Hof overwoog dat de medewerkers van de crediteur die contact hadden gehad met de curator, niet juridisch geschoold waren. Hen kon niet worden verweten dat ook zij de rechtsverhouding misschien anders hadden moeten kwalificeren. Het Hof oordeelde dat de crediteur er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij de machine, op verzoek van de curator, in opslag had gehouden.  Daarom moesten de kosten van die opslag bij voorrang uit de boedel worden betaald. De crediteur stond zo niet achteraan in de rij.

Meer weten over uw positie als een business partner failliet gaat?

Deel dit bericht

Over de auteur

Wim Cassée
Wim Cassée

Ervaring op het gebied van besturing, toezicht en stakeholdermanagement

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op