Huurt u rechtstreeks een zzp’er in?

Bedoelt u een arbeidsrelatie uit te sluiten? De Hoge Raad deed in november een belangrijke uitspraak.

Huurt u rechtstreeks een zzp’er in?
Voor de beoordeling van de arbeidsrelatie met een zelfstandige was de bedoeling van partijen altijd een belangrijke graadmeter. De Hoge Raad heeft nu bepaald dat de partijbedoeling niet langer relevant is, maar of de tussen partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke verplichting van de arbeidsovereenkomst. De bepaling in een (model)overeenkomst, dat partijen niet de intentie hebben om een arbeidsrelatie aan te gaan, heeft daarmee minder waarde.

Wet DBA
De politiek is nog altijd druk bezig om de verwarrende Wet DBA (die merkwaardig genoeg Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen heet), zo aan te passen dat deze wél werkbaar is.
De Wet DBA moet duidelijk maken of werkzaamheden in dienstbetrekking of buiten dienstbetrekking kunnen worden uitgevoerd. Dit is belangrijk voor de Belastingdienst omdat die loonheffingen inhoudt bij werkgevers als sprake is van een dienstverband. Op het moment dat een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd, kun je die als opdrachtgever aan een zzp’er uitbesteden.

Half januari wordt gestart met een pilot van de webmodule die het voor opdrachtgevers mogelijk maakt om de aard van de arbeidsrelatie vast te stellen. De handhaving van de Wet DBA wordt wederom opgeschort, in ieder geval tot 1 oktober 2021.

Intentie van partijen
Om te beoordelen of een arbeidsrelatie bestaat tussen twee partijen werd tot nu – op basis van een uitspraak van de Hoge Raad – onder andere gekeken naar de partijbedoeling. Maar de Hoge Raad heeft onlangs aangegeven dat die niet meer van belang is bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Het gaat erom of er wordt gewerkt volgens de overeengekomen rechten en verplichtingen die voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst.

Wat betekent het voor u?
Of u als opdrachtgever samen met de opdrachtnemer de bedoeling had om al dan niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan, is waarschijnlijk niet langer relevant bij het oordeel van de arbeidsrelatie. Voor veel zelfstandigen is de vrije keuze om de arbeidsrelatie te hebben die bij hun past, heel belangrijk. Daar stelt de Hoge Raad nu paal en perk aan. Hoe dit precies van invloed is op de modelovereenkomsten en straks ook op de webmodule is nog niet helemaal duidelijk. Daar moeten de betreffende partijen, zoals de Belastingdienst zich nog over uitspreken.

Wel heeft deze uitspraak van de Hoge Raad waarschijnlijk gevolgen voor de wijze waarop andere rechters, zoals de Belastingrechter, in het vervolg uitspraken zullen doen.

Deel dit bericht

Over de auteur

Margreet Drijvers
Margreet Drijvers

Enthousiaste juridisch deskundige en pragmatische interim bestuurder/manager

Contact

Email: info@harveybloom.com
Telefoon: +31 (0)88 210 2250

Volg ons op