In een crisis is het verstandig om je mening even voor je te houden. Laat bestuurders doen wat zij moeten doen om de crisis te managen.

Het is niet de tijd voor bange bestuurders en toezichthouders; wel voor waakzame. Bestuurders die de communicatiekanalen openhouden met hun toezichthouders en stakeholders, houden begrip en draagvlak. Als je je laat leiden door echte expertise, aangevuld met gezond verstand, en de afwegingen bij jouw beslissingen vastlegt, dan kan je achteraf verantwoording afleggen. Dat je uitgaat van het belang van de organisatie en de daaraan verbonden activiteiten en daarbij maatschappelijke effecten in redelijkheid afweegt, dan doe je wat van jou als bestuurder wordt verwacht. Tegelijkertijd moet worden nagedacht over de tijd na de crisis. Want dat dingen anders kunnen en wellicht moeten is een gegeven. Maar hou dit zolang de crisis nog woedt, apart van het crisismanagement. Geef daarom ruimte om dit parallel op te starten.

Een voorbeeldje: we zien nu al dat we via beschikbare technische platformen omschakelen naar een andere manier van overleg, afstemming en besluitvorming. Laten we van de nood een deugd maken – en elkaar juist nu niet gek maken.

Wim Cassée 088 210 22 88