Voldoen aan wet- en regelgeving is één. Veranderen van gedrag en cultuur is de sleutel
Elke week berichten de media over fraude, omkoping en andere onethische gedragingen van functionarissen. De wet- en regelgeving is de laatste jaren toegenomen. Toch is het aantal incidenten door niet naleven van die wetten gegroeid.

Bij HarveyBloom hebben we ervaren dat naleving van wet- en regelgeving niet wordt bereikt met handboeken, gedragscodes en afvinklijstjes. Regels en procedures werken verstikkend. Een effectief complianceprogramma gaat over gedrag en cultuur. En dat vraagt een andere benadering. Voor een effectief complianceprogramma worden alle stakeholders betrokken. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal. Wij ondersteunen u graag.