Wij staan open voor professionals die geloven dat ze alleen door samen te werken een hoger doel kunnen bereiken. Mensen die meer bieden dan hun kennis.

 

Wat bieden wij

Een geweldig team

Een krachtig team van ervaren, gespecialiseerde professionals. Professionals die kwalitatief hoogwaardige diensten en producten willen leveren, die met een unieke formule een volwaardig alternatief bieden voor groot kantoor.

Complementair

We zijn complementair.  We enerzijds in staat om elkaar te vervangen als gesprekspartner, maar hebben ook onze eigen unieke kwaliteiten en een eigen focus. Daarmee vullen we elkaar aan.

Intervisie

Kwaliteit komt op verschillende onderdelen tot uitdrukking. We sparren graag, om elkaar scherp te houden en tot nieuwe inzichten te brengen. Met intervisie, maar ook in een-op-een -gesprekken.

Kwaliteit

We stellen eisen aan de kwaliteit; inhoudelijk, maar ook als mens. We willen werken met gelijkgestemden. Mensen die willen delen en vooral hechten aan gemeenschappelijke waarden en normen.

Omzet

Ons primaire doel is elkaar versterken.  Door onze formule versterken we professionals in sales en acquisitie. Meer continuïteit en diversiteit.

Ontzorgen

Of het nu gaat om kantoor.- of vergaderruimte, verzekeringen, dan wel andere faciliteiten; met een gezamenlijke inkoop verlagen we kosten en dragen we bij aan de professionaliteit van allen.

WIE KAN DELEN KAN VERMENIGVULDIGEN

Interesse om aan te sluiten? Houd dan rekening met het volgende:

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden en onze uitgangspunten kan deelnemen.
Deelname vergt commitment.
Je moet bereid zijn om kennis te delen.
Je moet bereid zijn om actief deel te nemen.
Permanente educatie is een voorwaarde; minimaal 16 PE punten per jaar.
Aan deelname zijn kosten verbonden, maar daar krijg je ook wat voor terug.
We kennen gedragsregels en een code.
Werk is niet alles, we vinden plezier hebben net zo belangrijk.