[vcex_spacing size=”15px”]

Aandeelhouders willen een verlieslatend ICT-bedrijf verkopen. Wat heeft prioriteit: de waardebepaling of inzicht krijgen hoe het verlies in winst omgezet kan worden? Twee professionals van HarveyBloom begeleiden het traject.

Situatie
Het ICT bedrijf speelt met haar complexe dienstverlening een niet zichtbare maar belangrijke rol voor het pensioen van meer dan een miljoen mensen. Om een noodzakelijke stap te kunnen maken zijn forse investeringen nodig. De aandeelhouders willen deze investeringen niet doen. De raad van commissarissen en directie realiseren zich dat de continuïteit van de onderneming hierdoor onnodig in gevaar kan komen.  Daarom bereiden zij een strategie voor om de continuïteit voor langere termijn te waarborgen. De RvC schakelt twee professionals van HarveyBloom in om samen met de directie scenario’s uit te werken.

Uitvoering van de opdracht
Een van de adviseurs maakt een eerste cijfermatige analyse van de onderneming. Deze eerste analyse biedt aanknopingspunten voor het bestuur om groen licht te geven voor het in kaart brengen van de oorzaken van de verliezen.  De directie en commissarissen denken die oorzaken al te kennen. Het is daarom een uitdaging voor onze adviseurs om de bevindingen extra goed onderbouwd over te brengen.

De analyse van de oorzaken- die ook het bedrijfs- en verdienmodel omvat- geeft goede houvast:

  • Essentiële aanpassingen worden gedaan waardoor bijsturing in de praktijk kan plaatsvinden
  • Een duidelijk pad naar zwarte cijfers en winstgevendheid wordt aangetoond; hierdoor nemen ook de waarde en de verkoopbaarheid toe
  • Men constateert dat de onderneming een groot aantal beursgenoteerde ondernemingen als klant heeft. Die zullen vanwege de aard van de dienstverlening niet snel van leverancier wisselen en dat creëert ruimte.

Er resulteren 2 scenario’s voor de strategie

  1. Scenario A: een strategische partner vinden die nieuwe kennis toevoegt en geld in het bedrijf wil stoppen.
  2. Scenario B: een strategische overnamekandidaat vinden die ook oog heeft voor de belangen van de aandeelhouders, die een bijzonder belang hebben.

Resultaat

  • De goede analyse van het bedrijfs- en verdienmodel heeft geleid tot essentiële aanpassingen
  • De andere kijk op de cijfers, de klanten en de markt is voor de RVC en directie zeer verhelderend. Het management wordt hiermee in staat gesteld om gericht te sturen
  • Binnen korte tijd is een turnaround gerealiseerd
  • Herstel naar zwarte cijfers
  • Houvast voor het opstellen van een prospectus dat al snel positief valt bij een overnamekandidaat die voldoet aan het ideaal profiel en die een goede prijs wil betalen. (De onderhandelingen met deze overnamekandidaat zijn beëindigd. De onderneming is enige tijd later alsnog verkocht).