Nieuws en een selectie van onze opdrachten
Wij werken onder andere voor de energiesector, banken, verzekeraars, accountantskantoren, ICT, FMCG en de maakindustrie. U vindt hieronder een aantal van onze opdrachten. Om privacyredenen zijn de meeste opdrachtgevers geanonimiseerd.

In januari publiceerde de overheid de Ruimtelijke Verkenning Energie en Klimaat, waarop het overheidsbeleid gebaseerd gaat worden. Minou vat in haar de samenhang tussen de energietransitie, onze mobiliteit, ons voedsel en de natuur samen.

Sinds april 2017 adviseert HarveyBloom de zelfstandige ondernemers die zijn aangesloten bij het Platform Zelfstandige Ondernemers op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.

Een toonaangevend zakelijke dienstverlener blijft jaar na jaar, ondanks meerdere reorganisaties, verlies lijden. Hoe werd het tij gekeerd?

HarveyBloom trad op als juridisch en fiscaal adviseur bij de verkoop van Koninklijke Schut N.V. Ook begeleidde HarveyBloom het verkoopproces, waaronder het due dilligence onderzoek.

Tips van Robbert Mahler voor ondernemers om effectief mee te doen met Europese aanbestedingen.

Assessment van een Nederlands bedrijf in opdracht van een internationale financier die het bedrijf fors wil uitbreiden.

Opstellen van de adviesaanvraag bij de OR bij een bedrijfsovername.

Inkrimping van een facilitaire dienstverlener.

Begeleiding van een grote internationale overname in de IT.

Insourcing van de bedrijfsjuridische functie door Koninklijke Saan.

Aandeelhouders willen een verlieslatend ICT-bedrijf verkopen. Wat heeft prioriteit: de waardebepaling of inzicht krijgen hoe het verlies in winst omgezet kan worden? Twee professionals van HarveyBloom begeleiden het traject.

Herstructurering van de vennootschappelijke structuur van een grote energieleverancier.